Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
5 grudnia 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyła się Powiatowa Gala Wolontariatu, która była podsumowaniem i ukoronowaniem działań wolontaryjnych w roku 2017 na terenie powiatu częstochowskiego.

          Zaproszonych gości przywitał Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, który w swoim wystąpieniu podkreślił niezwykle ważną rolę jaką codziennie pełnią wolontariusze w swoich społecznościach lokalnych. Starosta zwrócił uwagę na wielką potrzebę istnienia w życiu społecznym organizacji społecznych i obywatelskich.
            Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie, z potrzeby serca poświęcają swoją energię i czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XIX wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła ) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX i XXI wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru.
Wydarzenie to jest wyrazem podziękowania wszystkim wolontariuszom, animatorom, organizacjom pozarządowym, instytucjom przyjaznym społeczności lokalnej za ich działalność na rzecz wspólnego dobra. Podczas Gali wręczono  najbardziej aktywnym społecznikom dyplomy  i okolicznościowe prezenty.
W tym roku,  spotkaniem  z wolontariuszami, przyłączyliśmy się do międzynarodowej tradycji świętowania idei wolontariatu. Władze powiatu chcą aby ta tradycja była kontynuowana z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na naszym terenie a Gala Wolontariatu stała się znaczącym wydarzeniem regionalnym.
Powiat Częstochowski – powiedział Starosta Krzysztof Smela  - chce promować i rozwijać ideę wolontariatu, jako konkretną i wymierną formę społecznego zaangażowania. Ponadto  ma wspierać działania, które będą uczyć wzajemnej pomocniczości, kreatywności oraz odpowiedzialności za innych i siebie.
W swoich wypowiedziach,  goście wyrażali wdzięczność za zauważenie i docenienie ich pracy. Podkreślali także wielką wagę i ważność corocznej inicjatywy nagradzania wolontariuszy.
Na zakończenie spotkania  Starosta Krzysztof Smela podziękował  wolontariuszom za zaangażowanie  społeczne i wsparcie potrzebującym w trakcie całego roku.
Życzę Wam – powiedział- aby Wasza działalność na rzecz dobra wspólnego była źródłem radości i dumy, aby nie zabrakło Wam nigdy energii i pasji, a przede wszystkim by każdy dobry uczynek, każdy uśmiech i dobre słowo wracało do Was i dawało Wam siłę. -
 
- Korzystając z okazji nadchodzących  świąt Bożego Narodzenia – składam Wam i waszym Najbliższym serdeczne życzenia:
-  Wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości w każdej ilości od Bożej Dzieciny, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej.
 
K.O.