Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Życzenia dla policjantek, policjantów, pracowników Policji, emerytów policyjnych oraz mieszkańców Częstochowy i powiatu częstochowskiego od Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusza Atłasika, Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariusza Kiedrzyna i Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie podinsp. Mariusza Strzeleckiego.