Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

5 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbędzie się się narada przedstawicieli komendy miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy, komendantów komisariatów oraz kierowników rewirów dzielnicowych, dotycząca przemocy w rodzinie. Zapraszamy na nią przedstawicieli mediów!

Narada ma na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań na rzecz właściwej realizacji ustawowych zadań w obszarze przemocy w rodzinie.

Uczestnicy obrad uhonorowani zostaną przypięciem symbolicznej „Białej Wstążki”, której noszenie jest deklaracją sprzeciwu wobec stosowania przemocy względem kobiet.

 

Zainteresowanych udziałem w naradzie przedstawicieli mediów prosimy o wcześniejszy kontakt z podkom. Martą Ladowską tel. 508372416.