Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

  • W Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się spotkanie, na którym podsumowano efekty pierwszej edycji akcji „Bądź bezpieczny seniorze”, zainicjowanej wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Spadek przestępstw metodami „na wnuczka” czy „na policjanta”, większa świadomość seniorów i ich bliskich, a także włączenie do współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów innych instytucji - to rezultaty działań.