W Częstochowie odbyła się VI Konferencja „Przemoc to zło, z którym można wygrać”. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Autorką i współorganizatorką projektu jest Przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie Maria Kowaleczko - Miedzińska. Wśród prelegentów znalazł się mł. asp. Agnieszka Furgalska z wydziału prewencji.

W Złotej Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie spotkali się pracownicy Wydziału Edukacji i Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy przy Prezydencie Miasta Częstochowy oraz Miejskiego Zespołu ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratorzy, sędziowie, policjanci, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele szkół i licznie zgromadzona młodzież.

Jedną z prelegentek była mł. asp. Agnieszka Furgalska - koordynatorka procedury Niebieskiej Karty w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, która mówiła o pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz o skali tego zjawiska w Częstochowie.

Wszystkie działania podejmowane w ramach Projektu mają na celu nie tylko zwrócenie uwagi na samo zjawisko, nie tylko zaktywizowanie różnych środowisk do przeciwdziałania, ale także mają pokazać, że nie trzeba godzić się na rolę ofiary przemocy, że można przeciwstawić się sprawcy, że są osoby, instytucje, które pomogą w trudnej sytuacji. Wystarczy podjąć decyzję, że chce się to zmienić i zacząć działać.

Podczas spotkania ogłoszono także wyniki konkursu plastycznego „Kochaj, nie bij”:

I - miejsce zajęła Roksana Kuchta

II - miejsce zajęła Nikola Glińska

III - miejsce zajęła Klaudia Mikuta

Wyróżniono także Monikę Zgrzebną oraz Olę i Małgosię Biedę.

  • VI Konferencja „Przemoc to zło, z którym można wygrać”
  • VI Konferencja „Przemoc to zło, z którym można wygrać”
  • VI Konferencja „Przemoc to zło, z którym można wygrać”
  • VI Konferencja „Przemoc to zło, z którym można wygrać”
  • VI Konferencja „Przemoc to zło, z którym można wygrać”
  • VI Konferencja „Przemoc to zło, z którym można wygrać”