Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Podczas codziennej służby st.sierż. Beata Witos z ruchu drogowego odwiedza częstochowskie szkoły w ramach działań "Kręci mnie bezpieczeństwo..Bezpieczna droga do szkoły". Policjantka rozmawia z dziećmi na temat podstawowych zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach.

Celem działań "Kręci mnie bezpieczeństwo..Bezpieczna droga do szkoły" jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym. Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego st.sierż. Beata Witos odwiedziła kolejne placówki oświatowe. W dniu wczorajszym przeprowadziła prelekcje w Szkole Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie oraz Miejskie Przedszkole nr 36 w Częstochowie. Dzisiaj zawiatała do Szkoły Podstawowej i przedszkola w miejscowości Łaziec.

Podczas spotkań z uczniami i przedszkolakami prowadzi rozmowy na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, omawia znaki drogowe, które powinno znać każde dziecko, a także udziela praktycznych porad jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Zajęcia są również świetną okazją do poznania pracy policjanta. W spotkaniach uczestniczy również policyjna maskotka Sznupek, która jest dla dzieci uatrakcyjnieniem zajęć edukacyjnych.

Na koniec dzieci otrzymały opaski odblaskowe przekazane z Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.