Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Atłasik otrzymał podziękowanie od Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie pana Macieja Trzemiela za zaangażowanie i udział w akcji profilaktycznej „Zdrowy i Bezpieczny Ekonomik”. Podczas działań policjanci, wspólnie z innymi służbami, uczestniczyli w symulacji obsługi wypadku oraz propagowali zasady bezpiecznego zachowania na drodze.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie pan Maciej Trzemiel, wspólnie z uczniami, podziękował szefowi częstochowskich mundurowych za aktywne włączenie się w działania „Zdrowy i Bezpieczny Ekonomik”. Celem wydarzenia było podnoszenie kultury zachowania na drodze i poprawa stanu bezpieczeństwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyszłych kierowców.

Podczas wydarzenia, młodzież mogła doskonalić wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, umiejętności bezpiecznej jazdy rowerem oraz motocyklem. Nie zabrakło też ćwiczeń w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Służby zaprezentowały obsługę wypadku oraz wykład o skutkach bezmyślnego zachowania na drodze. Uczniowie mogli również skorzystać z symulatora dachowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach oraz z symulatora zderzeń i alkogogli wypożyczonych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.

  • Podziękowanie za działania profilaktyczne „Zdrowy i Bezpieczny Ekonomik”
  • Podziękowanie za działania profilaktyczne „Zdrowy i Bezpieczny Ekonomik”
  • Podziękowanie za działania profilaktyczne „Zdrowy i Bezpieczny Ekonomik”
  • Podziękowanie za działania profilaktyczne „Zdrowy i Bezpieczny Ekonomik”
  • Podziękowanie za działania profilaktyczne „Zdrowy i Bezpieczny Ekonomik”
  • Podziękowanie za działania profilaktyczne „Zdrowy i Bezpieczny Ekonomik”