Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Wczoraj 58 policjantów z częstochowskiego wydziału ruchu drogowego zaangażowanych było w działania pod nazwą „Smog”. Akcja miała na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Mundurowi skontrolowali 242 samochody, zatrzymali aż 23 dowody rejestracyjne za ujawnione nieprawidłowości, związane ze stanem technicznym aut.

Wczoraj na częstochowskich drogach policjanci z wydziału ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili wzmożone działania pod kryptonimem „Smog”. Stróże prawa reagowali na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Podczas działań mundurowi zatrzymali 23 dowody rejestracyjne pojazdów, które okazały się niesprawne technicznie. Nie było jednak wśród nich aut, które emitowałyby nadmierną ilość spalin.