Wczoraj na częstochowskich drogach w godzinach od 6.00 do 22.00 policjanci drogówki przeprowadzili działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Mundurowi swoją uwagę w szczególności skierowali na pieszych łamiących przepisy ruchu drogowego. Ujawniali również nieprzepisowe zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Policjanci nałożyli 177 mandatów.

W działaniach brało udział łącznie 50 częstochowskich policjantów. W trakcie akcji stróże prawa nałożyli 140 mandatów na kierujących pojazdami silnikowymi oraz 37 za wykroczenia popełnione przez pieszych. Podczas działań policjanci sporządzili też 1 wniosek o ukaranie do sądu oraz pouczyli 24 osoby. Do najczęstszych wykroczeń należało przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz nie stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego pokonywania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanych przejściach.