Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Częstochowscy policjanci przeprowadzili wczoraj działania „Bezpieczny Pieszy”. Mundurowi za popełniane wykroczenia w ruchu drogowym nałożyli 85 mandatów, zarówno wobec pieszych jak i kierujących pojazdami. Do najczęstszych przewinień należało przekroczenie prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

Wczoraj częstochowscy policjanci przeprowadzili kontrole w różnych częściach miasta i powiatu, zwracając szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pieszych jest największy. Celem akcji było zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie pieszych w ruchu drogowym.

Podczas działań 19 stróżów prawa nałożyło 85 mandatów, a w 12 przypadkach zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. W większości popełnione przez pieszych wykroczenia to przechodzenie w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Z kolei kierujący pojazdami najczęściej przekraczali prędkość w rejonie przejść dla pieszych.