Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W związku z prowadzoną kampanią "Rok pieszego 2017" w dniu wczorajszym na terenie Częstochowy i powiatu, częstochowscy policjanci przeprowadzili wczoraj działania „Kontrola drogowa - Pieszy”. Celem akcji było zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie pieszych w ruchu drogowym.

Częstochowscy policjanci przeprowadzili kontrole w różnych częściach miasta i powiatu, zwracając szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pieszych jest największy. Podczas działań stróże prawa ujawnili 20 wykroczeń popełnianych przez pieszych a wszczególności przechodzenie w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlenej za które nałożyli 14 mandatów i zastosowali 6 pouczeń. Działanie takie, to również zapobieganie zagrożeniom pieszym w ruchu drogowym. Tutaj policjanci nałożyli 52 mandaty wobec kierujących pojazdami i zastosowali w 6 przypadkach środek odziaływania pozakarnego w postaci pouczenia. Najczęściej popełniane wykroczenia przez kierujących to nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.