Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Policjanci z częstochowskiego wydziału ruchu drogowego dbali o bezpieczeństwo uczestników happening „Stereotypy na stos” zorganizowanego przez fundację Oczami Brata. W akcji udział wzięli uczniowie częstochowskich szkół specjalnych i integracyjnych oraz osoby z niepełnosprawnościami - podopieczni organizacji pozarządowych. Mundurowi rozdawali odblaski i przekazywali ważne rady o prawidłowym zachowaniu uczestników ruchu drogowego.

21 marca obchodzony był nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny, ale również Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Z tej okazji fundacja Oczami Brata przygotowała happening „Stereotypy na stos”. O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów biorących udział w tym wydarzeniu dbali policjanci z częstochowskiego wydziału ruchu drogowego.