Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Komenda Miejska Policji w Częstochowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uruchomiała dwa nowe punkty przyjęć interesantów. Od kilku dni w Janowie i Kamienicy Polskiej dyżurują dzielnicowi. Dzięki temu jeszcze szybciej będzie można uzyskać pomoc. Uroczystego otwarcia punktu w Janowie dokonał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie podinsp. Mariusz Strzelecki.

W ramach realizacji koncepcji „Dzielnicowy Bliżej Nas", na podstawie ustaleń komendantów komisariatów w Poczesnej i Olsztynie oraz wójtów gmin Kamienica Polska i Janów, utworzone zostały dwa nowe punkty przyjęć interesantów. Ich powstanie to odpowiedź na rosnące potrzeby lokalnej społeczności. Z pewnością przyczynią się one do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i będą dobrze służyły mieszkańcom. Policjanci będą też mogli szybciej reagować na zaistniałe zagrożenia.

W Janowie oficjalnego otwarcia punktu dokonał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie podinsp. Mariusz Strzelecki wspólnie z Panią Wójt Gminy Joanną Ścigaj i Przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Zatońskim, w obecności komendanta komisariatu w Olsztynie i dzielnicowych. Natomiast na otwarciu punktu w Kamienicy Polskiej obecny był Wójt Gminy Cezary Stempień i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Rafał Sitek oraz dzielnicowy asp. szt. Jerzy Puszczewicz.

W Kamienicy Polskiej punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy, ul. M. Konopnickiej 12, pok. nr 5. Będzie czynny w każdy czwartek w godz. 11.00 – 13.00. Dyżur pełnił będzie asp. szt. Jerzy Puszczewicz.

W Janowie punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy, ul. Częstochowska 1, pok. nr 15. Będzie czynny w każdy wtorek w godz. 8.00 – 10.00. Dyżurować będą asp. szt. Andrzej Foltyn i mł. asp. Mirosław Popiół.

  • Nowe punkt przyjęć przez dzielnicowych w Janowie i Kamienicy Polskiej
  • Nowe punkt przyjęć przez dzielnicowych w Janowie i Kamienicy Polskiej
  • Nowe punkt przyjęć przez dzielnicowych w Janowie i Kamienicy Polskiej
  • Nowe punkt przyjęć przez dzielnicowych w Janowie i Kamienicy Polskiej
  • Nowe punkt przyjęć przez dzielnicowych w Janowie i Kamienicy Polskiej
  • Nowe punkt przyjęć przez dzielnicowych w Janowie i Kamienicy Polskiej