Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Częstochowską komendę odwiedziły klasy policyjne z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego. Zastępca naczelnika wydziału prewencji podkom. Jacek Zieliński opowiedział jak wygląda służba w Policji i zachęcał do wstąpienia w jej szeregi. Młodzież wysłuchała też prelekcji o bezpieczeństwie, przygotowanej przez st. asp. Marcina Machnika.

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się spotkanie z młodzieżą uczęszczającą do klas policyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego. Uczniowie obejrzeli film „Polska Policja Dziś”, którego projekt przygotowany został przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, przy wsparciu Komendy Stołecznej Policji, ukazujący pracę mundurowych na rzece, konno, z psami służbowymi, w patrolach pieszych oraz zmotoryzowanych, w powietrzu, w laboratorium kryminalistycznym, czy na Stołecznym Stanowisku Kierowania.

Do wstąpienia w szeregi Policji zachęcał podkom. Jacek Zieliński. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie omówił strukturę komendy, wyjaśnił czym zajmują się policjanci w poszczególnych wydziałach i jakie wymogi należy spełnić, aby zostać funkcjonariuszem.

St. asp. Marcin Machnik wygłosił natomiast prelekcję o zagrożeniach związanych z terroryzmem oraz zasadach zachowania w przypadku jego wystąpienia.

  • Spotkanie policjantów z młodzieżą.
  • Spotkanie policjantów z młodzieżą.
  • Spotkanie policjantów z młodzieżą.
  • Spotkanie policjantów z młodzieżą.
  • Spotkanie policjantów z młodzieżą.
  • Spotkanie policjantów z młodzieżą.
Ładowanie odtwarzacza...