W Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyła się konferencja prasowa, poświęcona inauguracji akcji „Bezpieczna Częstochowa 2018”, organizowanej przez policję, urząd miasta i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Podczas spotkania zaprezentowano dwa spoty profilaktyczne o bezpieczeństwie seniorów i cyberprzemocy. Na konferencji obecny był prezydent Częstochowy, a także przedstawiciele Państwowego Instytutu Badawczego NASK w Warszawie i Stowarzyszenia E-REGION.

Konferencji prasowej zainaugurowała akcję „Bezpieczna Częstochowa 2018”, koordynowaną przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie, Miasto Częstochowa oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS.

Na początek głos zabrał Prezydenta Miasta Częstochowy, który przypomniał, że już w ubiegłym roku wspólnie z komendą miejską policji i ZGM TBS, zainaugurowana została w Częstochowie wyjątkowa akcja „Bądź bezpieczny seniorze”, a przyczynkiem do jej przeprowadzenia były liczne przypadki oszustw na osobach starszych metodą „na wnuczka” i „na policjanta”: „Zastanawialiśmy się, jak dotrzeć do seniorów, jak ich uświadamiać i przestrzec. Doszliśmy do wniosku, że trzeba działać wspólnie, przy pomocy różnych środków. Stąd w Częstochowie pojawiły się plakaty, spoty radiowe i filmowe. Do naszych seniorów docieraliśmy też bezpośrednio, odwiedzając wspólnie z Policją 327 starszych, samotnych mieszkańców naszego miasta”.

Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS zauważył, że podczas prowadzonych akcji starsze osoby były edukowane o zagrożeniu ze strony nieuczciwych ludzi, którzy wykorzystują otwartość okazywaną przez seniorów. Pan prezes przypomniał, że metody działania oszustów doskonale pokazywał i spot filmowy i plakat, który był widoczny w zasobach komunalnych, a którego autorem jest mł. asp. Daniel Zych z komisariatu I w Częstochowie.

Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Atłasik w swoim wystąpieniu podkreślił, że prowadzone akcje dały konkretne efekty i pokazały, że warto działać wspólnie. Pierwszy etap akcji ZGM TBS i Policji przyniósł bowiem spadek przestępstw dokonywanych na seniorach metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Wyraził przekonanie, że coraz więcej seniorów wie już, że policja nigdy nie prosi o wzięcie udziału w tajnej akcji czy o przekazanie komuś pieniędzy. A w przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy od razu odłożyć słuchawkę i wybrać numer 997 lub 112.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostało też Abecadło Bezpieczeństwa Seniora - ABS, które powstało po to, by jeszcze lepiej chronić zdrowie i życie częstochowskich seniorów. Książeczka ta zawiera szereg cennych rad, które mogą się przydać w różnych sytuacjach: w domu, banku, szpitalu, na ulicy, podczas rozmowy telefonicznej i w trakcie wyjazdów wakacyjnych. Dodatkowo w „Abecadle...” znaleźć można informacje o miejskich programach realizowanych dla seniorów oraz możliwościach, które są dostępne w Częstochowie dla osób starszych.

Podczas spotkania odtworzone zostały też dwa spoty profilaktyczne, które powstały na potrzeby akcji „Bezpieczna Częstochowa”. Jeden przeznaczony jest dla seniorów, drugi - dotyczący cyberprzemocy - dla dzieci i młodzieży. W pierwszym filmie wystąpili seniorzy z Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów.

W trakcie konferencji podpisane zostało porozumienie między Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie, a Prezydentem Miasta Częstochowy, które jest początkiem kolejnych działań skierowanych do młodzieży i dzieci, które narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, głównie w Internecie.

Do współpracy zaproszony został też Państwowy Instytut Badawczy NASK w Warszawie, którego przedstawicielka opowiedziała o broszurze przygotowanej przez NASK, a także o planowanych warsztatach dla dzieci z Częstochowy w siedzibie NASK w Warszawie.

Na koniec głos zabrał Prezes Stowarzyszenia E-Region, który opowiedział o zorganizowanej wspólnie z Politechniką Częstochowską, Komendą Miejską Policji, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS, Państwowym Instytutem Badawczym NASK - pod patronatem pana Prezydenta Miasta Częstochowy dwudniowej konferencji „Bezpieczna Częstochowa 2018”.

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...