Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Częstochowscy policjanci przeprowadzili wczoraj działania „Bezpieczny Pieszy”. Mundurowi za popełniane wykroczenia w ruchu drogowym zastosowali 8 mandatów wobec pieszych i 74 mandaty wobec kierujących pojazdami. Do najczęstszych przewinień należało przekroczenie prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz przechodzenie w miejscu niedozwolonym.

Wczoraj częstochowscy policjanci przeprowadzili kontrole w różnych częściach miasta i powiatu, zwracając szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pieszych jest największy. Celem akcji było zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie pieszych w ruchu drogowym.

Podczas działań 18 stróżów prawa nałożyło 8 mandatów na pieszych, a w 3 przypadkach zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. W większości popełnione przez pieszych wykroczenia to przechodzenie w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci nałożyli także 74 mandaty na kierujących pojazdami, najczęściej za przekroczenie prędkości w rejonie  przejść dla pieszych