Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Policjanci z Częstochowy w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji aktywnie promują tę formę ugodowego rozwiązywania konfliktów. Dla osób zainteresowanych rozwiązywaniem sporów w drodze mediacji w Częstochowie, Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” prowadzi specjalne dyżury. Akcja potrwa w placówce na ul. Jasnogórskiej 34 do 20 października, a w dniu 21 października w Poradni dla Rodziny na ul. Kościuszki 13.

„Mediacja szansą na porozumienie” - to temat konferencji organizowanej w najbliższy czwartek, 19 października przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w ramach projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”.

Honorowy patronat nad spotkaniem objęli Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Częstochowy, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie.

W konferencji wezmą udział również policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Realizacja częstochowskiego projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze” rozpoczęła się w maju, z inicjatywy Agaty Wierny, pełnomocniczki prezydenta ds. równych szans. Jego celem jest propagowanie zasad porozumienia bez przemocy, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów organizowanych dla młodzieży, rodziców i pedagogów propagowane są zachowania sprzyjające tolerancji oraz umiejętność dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi.

W ramach projektu, przygotowanego w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, a realizowanego  przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” m.in. wyszkolono 60 mediatorów rówieśniczych, którzy działają na terenie swoich szkół, propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy i pomagając rozwiązywać konflikty. Dla mediatorów zorganizowano też superwizje, opracowywany jest specjalny podręcznik, służący im pomocą w pierwszych krokach mediacyjnych. Czwartkowa konferencja połączona z wręczeniem nagród w konkursie plastycznym„Zgoda buduje – niezgoda rujnuje” to kolejne zadania realizowane w ramach projektu.

Konferencja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Śląskiej 11/13.   

Program konferencji "Mediacja szansą na porozumienie":

9.45 –  10.00 Rejestracja uczestników konferencji.

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie konferencji. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodziny „DLA RODZINY” Lidię Zeller.

10.10 – 10.20 Wystąpienie Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

10.20 – 10.40 Wystąpienie mediatora sądowego - Pawłowska-Rak Mariola „Mediacja rówieśnicza”.

10.40 – 10.50 Wręczenie certyfikatów „Mediator rówieśniczy” oraz nagród w konkursie plastycznym „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”.

10.50 – 11.40 Lasota Wojciech Uniwersytet Warszawski” Fundacja Korczakowska”„Sądy Koleżeńskie”.

11.40 – 12.00 Wystąpienie koordynatora ds. mediacji - sędzia Dudek Liliana  „Mediacja sądownicza”

12.00 – 12.20 Wystąpienie przedstawiciela Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – Prokurator Tomasz Mielczarek „Mediacja w postępowaniu przygotowawczym”.

12.20– 12.45 Wystąpienie Kuratora Okręgowego Grzegorza Kozery „Mediacja w sprawach nieletnich”.

12.45 – 13.00 Dyskusje, pytania do ekspertów: zaproszonych gości.

13.00  Zakończenie, podziękowania, poczęstunek.

 

Projekt „Strefa empatii – mediacja rówieśnicza”jest finansowany z budżetu miasta Częstochowy.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Częstochowy

 


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.