Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Dzisiaj od godziny 4.00 na częstochowskich drogach trwała policyjna akcja „Alkohol”. Policjanci z drogówki prowadzili wzmożone kontrole, mające na celu uniemożliwienie dalszej jazdy kierowcom pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Na blisko 600 kontroli, okazało się, że jeden z kierujących znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.

Działania policjantów ukierunkowane były na przeprowadzenie kontroli maksymalnej ilości kierowców i zatrzymanie tych, którzy kierują pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Akcja trwała od 4.00 do 12.00.

W akcji wzięło udział 6 policjantów, którzy skontrolowali prawie 600 kierujących, niestety jeden z nich prowadził pojazd pod wpływem alkoholu.