Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W ubiegłym tygodniu konie służbowe z częstochowskiej jednostki policji przeszły atestację. Opus i Vidim zaliczyły zadania kontrolne, jakim zostały poddane. Musiały pokonać przeszkody, wykazać się posłuszeństwem i odwagą. Już w najbliższym czasie będzie można je spotkać na zielonych terenach w czasie codziennej służby.

Koń policyjny powinien charakteryzować się przede wszystkim dużym spokojem i opanowaniem. Atestacja jest sprawdzianem dla koni, podczas którego muszą one wykazać się odwagą i posłuszeństwem. Szkolenie  to jest  realizowane na podstawie programu doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni.

29 stycznia na terenie Ośrodka TKKF "Pegaz" w Częstochowie, konie z częstochowskiej jednostki policyjnej Opus i Vidim przeszły pozytywnie atestację I stopnia. Jeźdźcy na swoich podopiecznych przeszli test sprawności użytkowej, pokonując nietypowe przeszkody: w tym płonące elementy, skoki przez barierki. Atestacja przebiegła pod okiem koordynatorów z Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz lekarza weterynarii.Teraz konie będą mogły brać udział w patrolach o małym natężeniu ruchu i realizować zadania przy zabezpieczeniu imprez o niskim poziomie ryzyka. Oba rumaki w częstochowskim Zespole Konnym pełnią służbę od wiosny 2017r., ich opiekunem jest sierż.szt. Agnieszka Mordal.

To jednak nie koniec szkolenia. Teraz konie będą przygotowywane do atestacji II-go stopnia, która obejmuje dodatkowo próbę sprawności użytkowej przy współdziałaniu z pododdziałem policji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku będą mogły pełnić służbę, np. podczas demonstracji, czy przy zabezpieczeniu impreza o podwyższonym ryzyku.