Adam Morzyk nowym prezesem Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Adam Morzyk został wybrany Prezesem Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego „Komunikacja Jurajska”. W czwartek rano odbyło się pierwsze zgromadzenie, podczas którego wyłoniono nowe władze organizacji.
  1. Adam Morzyk został Prezesem Zarządu.
  2. Wiceprezesem został Tomasz Gęsiarz.
  3. W skład zarządu weszli także Krzysztof Smela, Edward Moskalik i Piotr Juszczyk.
  4. Jurajski Związek Powiatowo-Gminny obsługuje 10 gmin.

Jurajski Związek Powiatowo-Gminny „Komunikacja Jurajska” powstał jako odpowiedź na problem wykluczenia komunikacyjnego, który dotyka wielu mieszkańców obszarów wiejskich i małych miejscowości. W czwartek rano odbyło się pierwsze zgromadzenie związku, na którym wybrano jego władze. Prezesem Zarządu został Adam Morzyk, a funkcję Wiceprezesa objął Tomasz Gęsiarz. W skład zarządu weszli również Krzysztof Smela, Edward Moskalik i Piotr Juszczyk.

Organizacja współpracuje z Powiatem Częstochowskim, a jej działalność obejmuje dziesięć gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Poczesna i Przyrów. Celem związku jest zapewnienie dostępu do sprawnej komunikacji publicznej, zwłaszcza dla mieszkańców terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Adam Morzyk, Prezes Zarządu „Komunikacji Jurajskiej”, podkreślił wagę walki z wykluczeniem komunikacyjnym. „Nasza walka z wykluczeniem komunikacyjnym jest skuteczna. Naturalnym jest, że potrzebny stał się wspólny organizator transportu i tym organizatorem będzie Jurajski Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą „KOMUNIKACJA JURAJSKA”. Przed nami ogrom pracy będący kontynuacją działań rozpoczętych już w 2021 roku, kiedy to uruchomiliśmy 7 linii autobusowych, dziś jest już ich 16. W 2022 roku mieszkańcy razem z nami przejechali prawie 2,5 mln km, a już w 2023 blisko 3 mln kilometrów. Walka z wykluczeniem komunikacyjnym, której się podjęliśmy w nowej formule będzie jeszcze sprawniejsza. Dziękuję Szanownemu Zgromadzeniu za zaufanie, zobowiązuje się do dalszej pracy na rzecz naszych mieszkańców” - mówił Morzyk.

Przewodniczącym Zgromadzenia został Jan Miarzyński, a jego zastępcą Anna Kowalska-Fert. Wybór tych osób to ważny krok w kierunku poprawy komunikacji i zwiększenia dostępności usług transportowych dla mieszkańców regionu. Działania „Komunikacji Jurajskiej” mają na celu nie tylko poprawę jakości życia, ale także wyrównanie szans rozwojowych dla obszarów mniej zurbanizowanych.

Podkreślono również, że transport publiczny jest zadaniem priorytetowym dla każdej jednostki samorządowej. Zapewnienie dostępu do sprawnej komunikacji autobusowej jest szczególnie ważne dla młodzieży i osób starszych, których mobilność jest często ograniczona. Odpowiednio zorganizowany transport publiczny wpływa na dostępność edukacji, kultury i ośrodków zdrowia.

Aktualna siatka połączeń dostępna jest na stronie internetowej „Komunikacji Jurajskiej”.


Na podst. Powiat Częstochowski