Policja prowadzi akcję Bezpieczne skrzyżowanie w Częstochowie
Policja w naszym powiecie intensyfikuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Pod hasłem "Bezpieczne Skrzyżowanie" funkcjonariusze szczególnie skupiają się na rejonach skrzyżowań, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych incydentów.
  1. Kontrola trzeźwości kierowców.
  2. Sprawdzanie przestrzegania przepisów dotyczących prędkości.
  3. Reagowanie na wykroczenia w rejonach skrzyżowań.
  4. Obowiązki pieszych na drogach.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego od wczesnych godzin porannych prowadzą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonach skrzyżowań. Funkcjonariusze pełnią służbę w wyznaczonych punktach powiatu, gdzie kontrolują trzeźwość kierowców oraz przestrzeganie przepisów dotyczących prędkości i stosowania pasów bezpieczeństwa.

Podczas akcji "Bezpieczne Skrzyżowanie" policjanci zwracają szczególną uwagę na wykroczenia takie jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, oraz wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi. Ich celem jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych w tych newralgicznych miejscach i zmniejszenie liczby ofiar wypadków.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo na drogach w dużej mierze zależy od naszego zachowania. Zarówno kierowcy, jak i piesi muszą być ostrożni i świadomi swoich obowiązków. Piesi powinni upewnić się, czy do przejścia nie zbliża się pojazd z dużą prędkością, zanim wejdą na pasy. Nawet jeśli mają pierwszeństwo, zdrowy rozsądek i ostrożność są kluczowe dla uniknięcia wypadków.

Kiedy piesi poruszają się poza obszarem zabudowanym, gdzie nie ma chodników, powinni zawsze znajdować się po lewej stronie drogi, aby widzieć nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy. To pozwala im zareagować w razie zagrożenia i odsunąć się od jezdni. Po zmroku noszenie elementów odblaskowych jest nie tylko zalecane, ale wręcz konieczne, aby być widocznym dla kierowców z większej odległości.

Akcja "Bezpieczne Skrzyżowanie" to przypomnienie, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mają swoje obowiązki i odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach. Dzięki współpracy i odpowiedzialnemu zachowaniu możemy wspólnie zmniejszyć liczbę wypadków i ich ofiar.


Policja w Częstochowie