Starosta Częstochowski wygasza rejestracje pojazdów sprzed 14 marca 2005 r.

Starosta Częstochowski poinformował o planowanym wygaszeniu decyzji rejestracyjnych dla pojazdów zarejestrowanych przed 14 marca 2005 r. Decyzja ta ma na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości.

  1. Wygaszenie decyzji rejestracyjnych od 10 czerwca 2024 r.
  2. Dotyczy pojazdów bez ważnego badania technicznego i polisy OC przez ponad 10 lat.
  3. Wyjątek dla pojazdów zabytkowych i wolnobieżnych.
  4. Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 2023 r.

Starosta Częstochowski ogłosił, że z dniem 10 czerwca 2024 r. nastąpi wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów, które zostały wydane przed 14 marca 2005 r. Informacja ta jest wynikiem nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2023 r., która ma na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości.

Wygaszanie decyzji dotyczy pojazdów, które przez ostatnie 10 lat nie posiadały ważnego okresowego badania technicznego ani polisy OC. To ważne, aby właściciele takich pojazdów byli świadomi nadchodzących zmian i odpowiednio przygotowali się do nich.

Warto zaznaczyć, że przepis ten nie obejmuje pojazdów zabytkowych oraz wolnobieżnych. Dzięki temu kolekcjonerzy i właściciele specjalistycznych maszyn nie muszą obawiać się o utratę rejestracji.

Zmiany te wprowadza ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394). W związku z tym, właściciele pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy spełniają nowe wymagania i podjąć odpowiednie kroki, aby uniknąć problemów z rejestracją w przyszłości.


Według informacji z: Powiat Częstochowski