Finał Ligi Debat Oksfordzkich w Częstochowie:
W naszym mieście młodzi debatanci pokazali klasę, walcząc o Puchar Prezydenta w finale Ligi Licealnych Debat Oksfordzkich. Wydarzenie to nie tylko emocjonujące starcie intelektów, ale także święto rozwijania umiejętności tak potrzebnych w dzisiejszym świecie.
  1. Zakończenie sezonu debat oksfordzkich zorganizowane w Urzędzie Miasta.
  2. Debaty skupiały się na rozwijaniu umiejętności od dykcji po pracę zespołową.
  3. Temat finałowy dotyczył wpływu influencerów na społeczeństwo.
  4. Spotkanie z młodzieżą zaszczycili znaczący goście, w tym wicepremier i prezydent miasta.

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się długo oczekiwane zakończenie Częstochowskiej Ligi Licealnych Debat Oksfordzkich, które przyciągnęło nie tylko młodych intelektualistów, ale również znaczące osobistości z naszego miasta. W finale, który odbył się 27 marca, uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z tematem niezwykle aktualnym i budzącym wiele emocji – wpływem influencerów na społeczeństwo. To zagadnienie, które wzbudza debatę nie tylko wśród młodzieży.

Dyskusja w formule oksfordzkiej, wymagająca od uczestników nie tylko biegłości językowej, ale również umiejętności logicznego myślenia i argumentacji, stanowiła doskonałą okazję do rozwijania kompetencji tak ważnych w dzisiejszym świecie. Inspiracją dla tego rodzaju debat był prof. Zbigniew Pełczyński, który przeniósł tę tradycję z Oxfordu do Polski, dając młodzieży szansę na szlifowanie umiejętności debatowania.

W finale zmierzyły się dwie najlepsze drużyny, które wyłoniono po serii zaciętych potyczek trwających od września do marca. Zwycięzcą okazała się reprezentacja VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, która zdobyła Puchar Prezydenta Miasta. Drugie miejsce zaszczytnie zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, a na trzecim miejscu ex aequo uplasowały się zespoły z II LO im. R. Traugutta i V LO im. A. Mickiewicza.

Wydarzenie to zaszczyciły swoją obecnością ważne postaci naszego miasta w tym wicepremier i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz jego zastępca Piotr Grzybowski. Obecność tak znaczących gości podkreśla wagę, jaką nasze społeczeństwo przykłada do edukacji młodzieży i rozwijania umiejętności, które w przyszłości mogą się okazać kluczowe w ich dorosłym życiu.

Projekt Częstochowskiej Ligi Licealnych Debat Oksfordzkich, zainicjowany przez Wydział Edukacji i I Liceum Ogólnokształcące, okazał się doskonałą platformą dla młodzieży do rozwijania umiejętności publicznego przemawiania i prowadzenia merytorycznego sporu. Niech ten sukces będzie inspiracją dla kolejnych pokoleń młodych debatantów w naszym mieście.


Na podstawie: Urząd Miasta Częstochowa