Rozpoczęto nabór na dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza - składaj dokumenty!
Scena kulturalna naszego miasta wkracza w nowy rozdział. Już wkrótce rozpocznie się poszukiwanie osoby, która objęłaby ster Teatru im. Adama Mickiewicza, wprowadzając tę instytucję w nowe terytoria twórczości i zarządzania. Jest to niepowtarzalna okazja dla liderów kultury, by wywrzeć swój ślad na mapie artystycznej.
  1. Rekrutacja na dyrektora rozpoczyna się 26 marca i trwa do 26 kwietnia 2024 roku.
  2. Kandydaci muszą spełnić szereg wymagań, w tym wykształcenie wyższe i doświadczenie w zarządzaniu w dziedzinie kultury.
  3. Oczekiwania obejmują m.in. znajomość przepisów prawnych i umiejętność zarządzania projektami kulturalnymi.
  4. Decyzja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona do 31 lipca 2024 roku.

Poszukiwany jest kandydat, który nie tylko będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje akademickie i doświadczenie zawodowe, ale również wykaże się zdolnością do kreatywnego myślenia i zarządzania w warunkach stresu. To osoba, która będzie stanowić most między tradycją a nowoczesnością, prowadząc Teatr im. Adama Mickiewicza przez wyzwania współczesnej kultury.

Oprócz wymagań formalnych, od kandydatów oczekuje się również głębokiego zrozumienia i pasji do teatru, co przełoży się na ich zdolność do kreowania unikalnych doświadczeń dla publiczności. Kandydat powinien być również otwarty na współpracę z lokalnymi i krajowymi środowiskami twórczymi, co umożliwi teatrowi dalszy rozwój i utrzymanie silnej pozycji na kulturalnej mapie kraju.

Zainteresowani mogą składać swoje aplikacje zarówno drogą pocztową, jak i osobiście w wyznaczonych punktach, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej formy i terminu składania dokumentów. Kandydaci, którzy przejdą wstępną selekcję, zostaną zaproszeni do udziału w dalszych etapach konkursu, gdzie będą mieli okazję zaprezentować swoje wizje rozwoju Teatru.

Informacje o wynikach konkursu oraz wszelkie szczegóły dotyczące procedury rekrutacyjnej będą dostępne na oficjalnej stronie oraz poprzez kontakt telefoniczny z odpowiednimi działami urzędu. Jest to wyjątkowa okazja dla osób związanych ze światem kultury, by przyczynić się do rozwoju jednej z najbardziej cenionych instytucji teatralnych w naszym mieście.


Opierając się na: UM Częstochowa