Częstochowa walczy ze smogiem: nowe plany likwidacji niskiej emisji
W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta, lokalne władze wraz z przedsiębiorstwem Fortum oraz Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” podjęły ważny krok w kierunku poprawy jakości życia i ochrony środowiska. Przy ulicy Krakowskiej 80 powstanie nowy projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej, który przyczyni się do znaczącej redukcji tzw. niskiej emisji, będącej jednym z największych problemów ekologicznych naszych czasów.
  1. Podpisanie listu intencyjnego między Fortum, miastem a ZGM „TBS”.
  2. Plan przyłączenia do sieci ciepłowniczej 111 mieszkań i szkoły.
  3. Współpraca zmierzająca do poprawy dobrostanu mieszkańców.
  4. Trwający nabór wniosków na miejskie eko-dotacje w ramach działań antysmogowych.

W naszym dążeniu do czystszego powietrza i lepszego jutra dla nas wszystkich, lokalne inicjatywy ekologiczne stają się coraz bardziej znaczące. Współpraca między przedsiębiorstwem Fortum, a władzami miasta oraz ZGM „TBS” to przykład, jak przez wspólne działania można skutecznie przeciwdziałać problemom środowiskowym, które dotykają każdego z nas na co dzień.

„Naszym priorytetem jest czyste środowisko” – podkreśla Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce, zaznaczając, że rozwój sieci ciepłowniczej jest kluczowy w walce ze smogiem. Z kolei prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk, wskazuje na proekologiczny charakter inwestycji i jej znaczenie dla realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.

Równolegle, miasto intensywnie pracuje nad poprawą jakości życia mieszkańców, realizując programy termomodernizacji budynków publicznych, rozwijając nisko- i zeroemisyjny transport publiczny oraz modernizując układ komunikacyjny. Dzięki tym działaniom, połączonym z inwestycjami Fortum w rozbudowę sieci ciepłowniczej, mieszkańcy mogą liczyć na znaczącą poprawę jakości powietrza.

Warto zaznaczyć, że od początku roku firma Fortum zrealizowała już ponad 3,5 km nowych podłączeń i zmodernizowała 600 metrów sieci ciepłowniczej, inwestując w ten sposób prawie 7,5 mln złotych w zdrowszą przyszłość naszego miasta. To konkretne działania na rzecz czystszego powietrza i lepszego jutra dla naszych dzieci.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia postępów w realizacji projektu oraz do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach ekologicznych, które mają na celu poprawę jakości naszego wspólnego środowiska.


Opierając się na: Urząd Miasta Częstochowy