Urząd Miasta Częstochowa: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 JEST 60-LATKĄ
Czy można świętować urodziny w sposób, który łączy pokolenia i przekracza granice czasu? Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie udowodniła, że tak! Z okazji swojego 60-lecia, placówka zorganizowała jubileusz, który stał się mostem między przeszłością a przyszłością edukacji.
  • 60 rocznica działalności Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej.
  • Jubileusz pełen artystycznych występów w kulturalnym sercu miasta.
  • Wyrazy uznania i gratulacje od przedstawicieli władz lokalnych oraz społeczności szkolnej.
  • Historia szkoły jako odzwierciedlenie zmieniającej się edukacji na przestrzeni lat.
  • Inspirujące słowa patronki szkoły przywodzące na myśl wartości, które są fundamentem nauczania.

W cieniu wystawnych obchodów i gromkich aplauzów, Częstochowa świętowała jubileusz Szkoły Podstawowej nr 33, placówki z bogatą historią i tradycjami. Uroczystość, która odbyła się w szlachetnych murach Muzeum Monet i Medali, stała się okazją do odświeżenia wspomnień i zaznaczenia dorobku edukacyjnego przez sześć dziesięcioleci działalności. Znaczący wkład w rozwój szkoły mieli zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy, a ich trud został uhonorowany podczas wydarzenia.

Beata Zemła, obecna dyrektorka placówki, nie szczędziła słów podziękowania dla wszystkich, którzy przez lata wspierali szkołę. Wśród gości jubileuszu znaleźli się również byli pracownicy edukacyjni, którzy obecnie cieszą się zasłużoną emeryturą. Prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk, w towarzystwie innych dostojników samorządowych, przekazał serdeczne gratulacje i życzenia dalszego rozwoju szkole, której patronuje Maria Kownacka – osobowość niezwykle ważna dla polskiej literatury dziecięcej.

W trakcie uroczystości przypomniano nie tylko o znaczeniu placówki dla lokalnej społeczności, ale także o jej unikatowych korzeniach, sięgających czasów, kiedy wznoszono "Szkoły-Pomniki Tysiąclecia Państwa Polskiego". Występy artystyczne zaprezentowane przez uczniów łączyły w sobie elementy tradycji oraz współczesności, pokazując, że edukacja to nieustające przenikanie się wartości minionych z dążeniem do innowacji.

Zgodnie z duchem słów patronki szkoły, Marii Kownackiej, które powitały gości w holu muzeum: "Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi", obchody stały się przypomnieniem o roli, jaką pełnią wartości w kształtowaniu młodych umysłów. Tę miłą atmosferę dopełnił poczęstunek, umożliwiając rozmowy i dzielenie się wspomnieniami między uczestnikami.

Jubileusz SP nr 33 jest świadectwem tego, że historia edukacji jest żywa i ciągle pisana przez uczniów, nauczycieli i całą społeczność. W szkole, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, można z optymizmem spoglądać w przyszłość, wierząc, że kolejne pokolenia będą kontynuować tradycję uczenia się z pasją i zaangażowaniem.


Według informacji z: Urząd Miasta Częstochowa