Rozpoczynają się ferie zimowe będące dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku. W 2024 roku przypadają one, w poszczególnych województwach, na okres od 15 stycznia do 25 lutego. W tym czasie należy spodziewać się na drogach wzmożonego ruchu autobusów i samochodów związanego z wyjazdami.

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo najmłodszych będą policyjne sprawdzenia autobusów i kierujących wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Podczas kontroli policjanci zwrócą uwagę m.in. na stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie, czas pracy kierowców, uprawnienia kierujących oraz ich stan psychofizyczny i trzeźwość.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa, który znajduje się pod linkiem:

Wykaz punktów kontroli autobusów – FERIE 2024

Z kolei funkcjonariusze pełniący służbę na drogach będą reagować na wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu, w szczególności przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa i właściwe przewożenie dzieci w pojazdach. Zadbają też o płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku oraz atrakcyjnych turystycznie.

Pamiętajmy, że niezależnie od środka komunikacji podróż powinna być dla wszystkich bezpieczna.

Nie wszystkie dzieci wyjadą na ferie. Sporo z nich zostanie w miejscu zamieszkania, nie zawsze pod stałą opieką osób dorosłych. Stąd też rodzice i opiekunowie powinni przypomnieć dzieciom podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach. Warto też zadbać o element odblaskowy dla swojej pociechy.

Dzieci muszą mieć świadomość, że piesi o zmroku są przez kierowców słabiej dostrzegani, a droga hamowania na śliskiej nawierzchni wydłuża się, co należy brać pod uwagę podczas przechodzenia przez jezdnię. Jeśli spadnie śnieg, dopilnujmy, aby do zjazdów na sankach dzieci wybierały miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych.

(BRD KGP)

  • policjant sprawdza stan
  • autokar szkolny, przed którym stoi radiowóz policyjny
  • policjant sprawdza opony w autobusie