Wczoraj policjanci z częstochowskiej drogówki przeprowadzili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg. Niestety nie wszyscy poruszali się po drogach zgodnie z przepisami. Policjanci ujawnili 112 wykroczeń popełnionych przez kierujących.

Częstochowska drogówka cyklicznie prowadzi działania na drogach, by wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno niechronionych uczestników ruchu drogowego jak i kierujących. Oprócz działań kontrolnych, policjanci prowadzą tez liczne akcje profilaktyczne, gdzie uczą i przypominają o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa.

Wczoraj policjanci wykorzystując również policyjnego  drona, sprawdzali czy kierujący i piesi w sposób prawidłowy poruszają się po drogach. Niestety w trakcie podjętych działań ujawnili 67 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w rejonie wzmożonego ruchu pieszych, 22 wyprzedzało w rejonie przejść dla pieszych, a 1 omijał pojazd, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu na pasach. Pozostałe 22 wykroczenia dotyczyły nieprawidłowego zatrzymania pojazdu, parkowania na chodniku, czy tamowania i utrudniania ruchu. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i przestrzeganie przepisów.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych, a przepisy są po to, by ich przestrzegać. Jadąc wolniej i ostrożniej, czy nie wchodząc na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd dbamy o siebie i innych.