Dzielnicowi z Koniecpola i Częstochowy uczestniczyli w debacie społecznej. W Domu Seniora w Drochlinie, wspólnie z jego mieszkańcami rozmawiali o ich bezpieczeństwie.

Debata została zorganizowana przez dzielnicową mł. asp. Ewelinę Grabowska, a skierowana była do starszych mieszkańców gminy Lelów. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo seniorów, a celem wspólne określenie zagrożeń, z jakimi zebrani w sali goście spotykają się na co dzień. W spotkaniu uczestniczyli dzielnicowi Komisariatu Policji w Koniecpolu - gminy Lelów mł. asp. Ewelina Grabowska oraz mł. asp. Przemysław. Swój udział wzięli również mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie mł. asp. Kamil Sowiński oraz sierż. szt. Karol Chereźniak, jak również przedstawiciele Urzędu Gminy Lelów – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Sspołecznej w Lelowie pani Iwona Kurek oraz panią Ewa Foltyn. Spotkanie dotyczyło szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jak zadbać o siebie, na co zwracać szczególną uwagę i na jakie zagrożenia najbardziej narażone są osoby w podeszłym wieku. Podczas debaty omówiono oszustwa m.in. metodą „na wnuczka”, „na policjanta” i ich modyfikacje, senior bezpieczny w internetowej - policjanci uwrażliwiali osoby starsze na czyhające na nich niebezpieczeństwa w codziennym życiu. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, wiele osób zabierało głos i na własnych przykładach wskazywało, jak ważna jest wiedza z zakresu bezpieczeństwa. Seniorzy zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są im potrzebne i powinny być kontynuowane. Podczas spotkania uczestnikom rozdano ulotki, materiały edukacyjne dotyczące zagrożeń, jak również informujące o prowadzonych aplikacjach Moja Komenda, KMZB oraz Biuro Śląskiego Dzielnicowego, jak również elementy odblaskowe.

  • Wspólne pamiątkowe zdjęcie
  • Seniorzy słuchają tego, co mówi policjant
  • Policjant mówi do seniorów, którzy siedzą przy stole i wspólnie debatują