Kampania przeciwdziałania uzależnieniom realizowana jest od kilku lat. Dzięki współpracy policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie z Urzędem Miasta Częstochowy, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie oraz z władzami teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie możliwe jest zrealizowanie przez policyjnych profilaktyków założonych celów. Teraz mamy nowe logo kampanii!

Wczoraj w auli Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego na nowe logo kampanii profilaktycznej.

Konkurs ogłoszony został dla uczniów szkół średnich z Częstochowy. Do tej pory jej hasło brzmiało "Nie Biorę! Chcę Żyć!. Z uwagi jednak na chęć odświeżenia wizerunku przedsięwzięcia oraz zmiany w przepisach które nie dzielą już uzależnień na te od alkoholu i osobno innych używek, postanowiono zmienić hasło i ogłosić konkurs.

Wczorajsze spotkanie z laureatami rozpoczął Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie komisarz Rafał Drewniak. Komendant w swojej przemowie, podziękował również wszystkim uczestnikom za udział i ogromne zaangażowanie w wykonanie prac. Spośród licznie nadesłanych projektów, komisja wyłoniła z nich trzy najlepsze. Wczorajsze spotkanie było okazją do oficjalnego złożenia gratulacji i wręczenia nagród zwycięzcom konkursu. Podczas wręczania komendantowi towarzyszyły :Pani Grażyna Stramska-Świerczyńska - Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa, Pani Barbara Pamuła-Wesołek- Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, Pani Katarzyna Centkowska- Wydmuch-Kierownik Referatu Organizacji Oświaty oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie nadkom. Adam Drzymała.

Komisja konkursowa zdecydowała, że pierwsze miejsce należy do uczennicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie Martyny Kochańczyk za pracę " Mówię nie używkom".

Drugie miejsce w rozstrzygniętym konkursie zajął uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza-Sergiusz Miodek

Na trzecim miejscu uplasowała się uczennica Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Roksana Pęczek.,

Dodatkowo Urząd Miasta Częstochowa,- Wydział Zdrowia- ufundował nagrodę dla szkoły z której pochodzi najlepsza praca czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

 • Komendant w mundurze mówi do mikrofonu stojąc przy mównicy
 • Wyróżnieni uczniowie stoją z na środku sali
 • Wyróżnieni uczniowie stoją na środku auli
 • Uczennica podaje dłoń kobiecie, obok nich stoi policjant
 • Laureatka konkursu pozuje do zdjęcia z kobietą
 • Kobieta ściska dłoń uczennicy składając jej gratulacje
 • Komendant przekazuje nagrodę kobiecie i składa gratulacje
 • Policjant wyciąga dłoń w stronę laureatki, która zbliża się na środek sali
 • Wspólne pamiątkowe zdjęcie
 • zwycięskie Logo- Linia życia zamieniająca się w igłę zalożoną na strzykawkę z napisem
 • Logo kampanii, które przedstawia z lewej strony wesołą przyrodę, a po prawej stronie smutną przyrodę
 • Okrągłe logo kampanii, którego wykonawca zajął trzecie miejsce