Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Częstochowie wzywają osobę uprawnioną do odbioru czytnika kart telefonicznych nr LUSP 00516090. Przedmiot został zabezpieczony do sprawy w 2003 roku i czeka na właściciela w magazynie dowodów rzeczowych w KMP w Częstochowie.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w ramach prowadzonego postępowania RSD-135/03 pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, zabezpieczyli czytnik kart telefonicznych o nr LUSP 00516090.

Na podstawie  art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 18.11.2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów, wzywa się osoby upoważnione do odbioru w/w przedmiotu z magazynu dowodów rzeczowych KMP w Częstochowie.

W sprawie odbioru należy się skontaktować  z Komendą Miejską Policji w Częstochowie ul. Popiełuszki 5, pokój 109, tel: 47-858 1415 lub 47-858-1437 od wtorku do piątku. w godzinach 8:00-14:00.

W przypadku nieodebrania depozytu w ciągu 6 miesięcy od daty niniejszego wezwania, podjęte zostaną czynności mające na celu likwidację depozytu na zasadach określonych w Ustawie.