Policjanci z częstochowskiej drogówki w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu częstochowskiego przeprowadzili wczoraj działania „Prędkość”. Mundurowi w białych czapkach ujawnili łącznie 67 wykroczenia dotyczące przekroczenia dozwolonej prędkości. 3 kierowców z tego powodu straciło swoje prawo jazdy. Apelujemy o rozsądek za kierownicą.

Częstochowska drogówka regularnie prowadzi działania kontrolne i represyjne na drogach, by wyeliminować z ruchu piratów drogowych i poprawić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wczoraj trzech kierujących straciło swoje prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, bo pędzili z prędkością powyżej 100 k/h. Policjanci z białych czapkach przeprowadzili działania „Prędkość”, w ramach których zwracali szczególną uwagę na kierowców, którzy nie stosują się do obowiązujących limitów prędkości.
Stróże prawa ujawnili łącznie 67 wykroczeń polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Trzech kierowców straciło na 3 miesiące swoje uprawnienia do kierowania za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 51 km/h w obszarze zabudowanym. Policjanci zatrzymali również 2 kierujących, którzy wsiedli za kierownicę nie mając do tego uprawnień. Kierowco!

  • Przekraczając dozwoloną prędkość ryzykujesz nie tylko utratą prawa jazdy, ale przede wszystkim życiem!
  • Nie wyprzedzaj na przejściu dla pieszych ani bezpośrednio przed nim.
  • Nie omijaj pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
  • Przestrzegaj obowiązujących przepisów.
  • Jedź z prędkością umożliwiającą panowanie nad pojazdem.
  • Zachowuj bezpieczny odstęp od poprzedzających samochodów.
  • Nie korzystaj podczas jazdy z telefonu komórkowego i innych urządzeń, wymagających twojej uwagi.
  • Kieruj się wyobraźnią i zasadą ograniczonego zaufania.