Do czego uprawnia zdobycie uprawnień SEP?

Czy chcesz rozpocząć pracę w zawodzie elektryka? Jednymi z uprawnień, które są wymagane w większości firmę są tzw. uprawnienie SEP. Jak możesz je zdobyć? Podpowiadamy poniżej.

Czym są SEP i uprawnienia SEP?

SEP to skrót, który pochodzi od nazwy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zrzesza techników oraz inżynierów, którzy chcą kształcić się na stanowisko elektryków.  Uprawnienia SEP są jednymi z najważniejszych dla każdego elektryka, ponieważ uprawniają do przeprowadzania prac przy prądzie do określonego natężenia. Elektrycy mają nadawane uprawnienia na podstawie zdobytych kwalifikacji oraz zdanych egzaminów.

Na rynku jest wiele dostępnych firm, które oferują możliwość zdawania egzaminu SEP.  Jedną z firm, która oferuje taką możliwość jest Grupa Silesia.  Szkolenia sepowskie podzielone są zgodnie z rodzajami uprawnień sepowskich. Szkolenia elektryczne kierowane są do osób, które na co dzień zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji elektroenergetycznych.

Do kogo są skierowane szkolenia elektryczne?

Kursy elektryczne są skierowane do osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje, ale również do osób, które pragną przedłużyć ważność zdobytych uprawnień. Powinni zdecydować się na nie: elektrycy, ciepłownicy, osoby obsługujące sprężarki oraz gazy techniczne, czy instalacje gazowe w szpitalach.

Jakie są rodzaje uprawnień sepowskich?

Uprawnienie elektryczne  dzieli się na trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj stanowią szkolenia elektryczne G1, drugim są G2. Natomiast trzecim G3. Do czego uprawnia każdy z rodzajów uprawnień SEP?

Uprawnienia elektryczne G1

Na zdobycie uprawnień G1 powinny zdecydować się osoby, które eksploatacją, dozorem oraz instalacjami sieci elektrycznych, które przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną. W zależności od wiedzy i doświadczenia Komisja Państwowa przyznaje uprawnienia kontrolno-pomiarowe w zakresie: obsługi, remontów, konserwacji oraz montażu. Osoby posiadające uprawnienia G1 uprawnione są do obsługiwania m.in.:

 • Urządzeń prądotwórczych, które są podłączone do sieci elektrycznej
 • Sprzęty elektrotermiczne i służące do elektrolizy
 • Urządzenia elektryczne, które są wykonane przeciwwybuchowo
 • Aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń, które są używane do regulacji, sterowania oraz zabezpieczeń
 • Sieci elektrycznej oświetlenia publicznego
 • Sieci elektrycznej trakcyjnej
 • Piecy przemysłowych, który moc wynosi powyżej 50 kW
 • Także urządzeń, które są wykorzystywane do składowania, magazynowania i rozładunku paliw

Uprawnienia energetyczne G2

Uprawnienia G2 są przeznaczone dla osób, które zajmują się eksploatacją oraz ozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, które wytwarzają, przesyłają, przetwarzają ciepło. Komisja Państwowa może przyznać uprawnienia w zakresie: kontrolno-pomiarowym lub obsługi, konserwacji, montażu albo remontów. Uprawnienia elektryczne pozwalają na pracę z urządzeniami, które:

 • Służą do wentylacji, klimatyzacji oraz chłodzenia
 • Wykorzystywane są do składowania, rozładunku paliw o pojemności składowania ponad 100 mG
 • Aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętów, które są używane do automatycznej regulacji
 • Takich jak pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy
 • Oraz piecy przemysłowych o mocy powyżej 50kW

Uprawnienia energetyczne G3

G3 są uprawnienia, które dotyczą eksploatacji urządzeń sieci gazowych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają, magazynują i zużywają paliwa gazowe. Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja Państwowa ma prawo przyznać uprawnienia w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu albo kontrolno-pomiarowe. Osoby mające uprawnienia sapowskie G3, mogą obsługiwać:

 • Urządzenia, które są wykorzystywane do produkcji paliw oraz generatorów gazu
 • Sieci gazowych takich, jak: gazociągi i punkty redukcyjne oraz stacje gazowe.  Sieci gazowych o przesyłowym ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa oraz rozdzielczych o o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
 • Urządzeń, a także instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPA

W wielu firmach posiadanie uprawnień elektrycznych G1, G2 lub G3 jest obowiązkowe. Osoby, które podniosły uprawnienia mają możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy lub awansu w firmie, w której są dotychczasowo zatrudnione.