Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie informatyczne, które wystartowało w październiku 2016 roku. Dzięki niemu obywatele mogą informować policję o wykroczeniach i przestępstwach, które zaobserwowali w danym miejscu. Mogą zgłosić akt wandalizmu, dzikie wysypisko śmieci, niszczenie zieleni lub powiadomić o wałęsających się bezpańsko psach czy znęcaniu się nad zwierzętami. Katalog tych zgłoszeń jest obszerny i zawiera 26 kategorii.

Najwięcej zgłoszeń co roku dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości i spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Mieszkańcy często też korzystają z tego narzędzia by powiadomić o nielegalnym wysypiskach śmieci. Od początku roku takich zgłoszeń wpłynęło 127, z czego 70 zostało potwierdzonych, a 43 dzikie wysypiska zostały uprzątnięte i zlikwidowane. Takim przykładem jest dzikie wysypisko śmieci w Starej Gorzeli. Dzielnicowi z Blachowni otrzymali takie zgłoszenie kilka miesięcy temu. Ustalili właściciela gruntu i nawiązali współpracę z urzędem miasta, dzięki czemu teren został uprzątnięty, a wjazd na ten teren został zabezpieczony szlabanem.

Dzięki punktom naniesionym na mapę policjanci są w stanie poznać potrzeby mieszkańców, ich bolączki i eliminując to zagrożenie sprawić, by czuli się bezpiecznie. Wystarczy wejść na stronę KMZB lub pobrać aplikację na telefon. Obsługa jest prosta i intuicyjna. Po załadowaniu się strony zobaczymy mapę Polski. Musimy tylko kliknąć plusik w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za pomocą platformy.

  • na zdjęciu szlaban postawiony na wjeździe na prywatny grunt, gdzie było nielegalne wysypisko
  • na zdjęciu zebrane z terenu nieużytków śmieci
  • na zdjęciu opony wyrzucone do śmietnika, które zostały zebrane z miejsca nielegalnego wysypiska