Faktoring w świecie sportu - jak kluby sportowe mogą skorzystać na faktoringu?

Panuje powszechne przekonanie, że faktoring jest usługą przeznaczoną wyłącznie dla dużych firm produkcyjnych. Ostatnie lata pokazują jednak, że to skuteczna forma pośrednictwa finansowego dla każdego przedsiębiorstwa. Ten łatwy sposób zabezpieczenia płatności z powodzeniem może być stosowany w różnych branżach. Na usługę faktoringu coraz chętniej decydują się kluby sportowe. To zrozumiałe, ponieważ takie organizacje mogą zyskać na pośrednictwie finansowym bardzo dużo.

Dlaczego faktoring staje się coraz popularniejszy?

Faktoring jest usługą finansową, która pozwala przedsiębiorcy na sprzedaż firmie faktoringowej nieprzeterminowanych wierzytelności. Potwierdza się je wystawionymi dokumentami sprzedaży, a należne pieniądze przedsiębiorca otrzymuje bardzo szybko — niezależnie od tego, jak długi termin płatności widnieje na fakturze. Faktor bierze na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta, na którego zostały wystawione dokumenty. Taka forma pośrednictwa pozwala właścicielom biznesu utrzymywać płynność finansową i jest doskonałym zabezpieczeniem transakcji. Polskie firmy coraz częściej doceniają korzyści płynące z takiej współpracy i chętnie decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnego faktora. Dlatego normalnym jest to że i zawodowi sportowcy chętnie korzystają z faktoringu, niektóre firmy takie jak eFaktor mają dedykowaną usługę faktoringu dla sportowców czy też finansowania faktur w sporcie.

Jak kluby sportowe korzystają na faktoringu?

Prowadzenie klubu sportowego często wymaga bardzo dużego zaangażowania kapitałowego. Znalezienie odpowiedniej formy finansowania i sposobu na poprawienie płynności finansowej organizacji bywa koniecznością. Ambitne kluby operują wysokim kapitałem obrotowym, który znacznie ułatwia planowanie bieżących działań i pomaga zapanować nad budżetem. Kluby czerpią przychody ze sprzedaży biletów, jednak te wpływy są rozproszone w czasie. Zupełnie inaczej wyglądają wypłaty transz sponsorskich, wpływy ze sprzedaży praw telewizyjnych, czy opłaty wynikające z transferu wartościowych zawodników. Faktoring może znacznie przyspieszyć otrzymanie zapłaty za te czynności.

Faktoring dla klubów sportowych — jak to wygląda w praktyce?

Realizacja dużych kontraktów zazwyczaj wiąże się z otrzymaniem wysokiej zapłaty. Jednym z najpoważniejszych ruchów wykonywanych przez kluby sportowe jest sprzedaż kluczowego zawodnika. Konkurencja może zapłacić za niego bardzo dużo, co pozwoli organizacji zarobić pokaźną sumę pieniędzy. Największym problemem, który wiąże się ze sprzedażą gracza, jest długi czas oczekiwania na należność za przeprowadzony transfer. Kluby bardzo często decydują się na rozłożenie zapłaty na raty lub transze. Czasem na wpłynięcie środków czeka się kilka miesięcy, a w niektórych przypadkach może to być nawet kilka lat. Problem pojawia się w momencie, kiedy macierzysty klub potrzebuje zastrzyku pieniędzy natychmiast. Miejsce po najlepszym zawodniku należy zapełnić innymi graczami na wysokim poziomie, konieczna jest inwestycja w akademię młodych talentów i trzeba dokonać drobnych napraw na terenie obiektu sportowego. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z faktoringu dla klubów sportowych. Profesjonalna firma może wypłacić należność za sprzedanego zawodnika od razu, a otrzymane pieniądze klub może spożytkować na wszystkie bieżące potrzeby.

Faktoring jako zabezpieczenie klubu sportowego

Koniunktura gospodarcza nie zawsze będzie zmierzała w dobrym kierunku. Co kilka lat na rynkach następują załamania, co może powodować problemy z wypłacalnością firm o określonej specjalizacji. Kluby sportowe w dużej mierze są zależne finansowo od sponsorów, który działają w różnych branżach. Problemy finansowe kluczowego partnera mogą doprowadzić do bankructwa nawet najlepiej prosperującego klubu. Zabezpieczeniem na taką okoliczność może być współpraca z firmą faktoringową, która przejmie na siebie ryzyko niewypłacalności sponsora. Firma związana umową z klubem sportowym może zmagać się z przerwaniem płynności finansowej. W takim przypadku kontrahent będzie nalegał na jak najpóźniejszą spłatę należności za wystawioną fakturę. Kluby sportowe często przychylają się do tej prośby, a w konsekwencji same borykają się z nieterminową wypłatą wynagrodzenia dla zawodników, czy spóźnioną płatnością za korzystanie z obiektu treningowego. W tej sytuacji korzystnym rozwiązaniem może być współpraca z firmą faktoringową, która spłaci należności najszybciej, jak to możliwe i sama wyegzekwuje zaległą transzę od sponsora.

Co kluby sportowe zyskują na faktoringu?

Nie bez powodu usługa faktoringu zdobywa coraz większa popularność wśród właścicieli klubów sportowych. Do najważniejszych korzyści wynikających z tej współpracy można zaliczyć:

  • szybką spłatę należności,
  • dowolny moment dodania zlecenia do sfinansowania,
  • poprawę płynności finansowej klubu,
  • zabezpieczenie dużych transakcji.

Spłata należności kontrahenta następuje najczęściej tuż po podpisaniu umowy z przedsiębiorstwem faktoringowym. Pośrednik finansowy jest gotowy wykupić faktury w dowolnym momencie, dlatego nie trzeba ustalać całego planu działania w na etapie zawarcia pierwszej umowy. Możliwość szybkiego wyegzekwowania należnej kwoty sprawia, że klub sportowy nie musi martwić się o utratę płynności finansowej i ze spokojem może przeprowadzać transakcje o bardzo wysokiej wartości.