Na drogach miasta i powiatu częstochowskiego prowadzone są dzisiaj działania „Bezpieczny pieszy”. Policjanci zwrócą uwagę na kierujących, którzy popełniają wykroczenia względem pieszych, ale również na zachowanie samych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy o rozsądek na drodze.

Od stycznia na drogach Częstochowy i powiatu doszło do 25 wypadków z udziałem pieszego, w których 3 osoby zginęły, a 22 zostały ranne. Najwięcej wypadków drogowych, w których uczestniczyli piesi miało miejsce na terenie miasta Częstochowy. Do 13 z nich doszło na oznakowanych przejściach dla pieszych. Główną przyczyną wypadków z winy kierującego było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (44%) oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach (16%). Piesi natomiast przyczyniali się do wypadków przez nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem.

Częstochowski ruch drogowy cyklicznie prowadzi działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzisiaj w ramach działań wojewódzkich „Bezpieczny pieszy” mundurowi zwrócą szczególną uwagę na kierujących, którzy w rejonie wzmożonego ruchu pieszych nie przestrzegają przepisów. Kierowcy, którzy swoim nieostrożnym zachowaniem spowodują realne i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami prawnymi. Policjant może bowiem zatrzymać kierowcy prawo jazdy i wnioskować o cofnięcie uprawnień do kierowania, a sprawa zostanie skierowana do sądu.

Apelujemy do uczestników ruchu drogowego o rozsądek i rozwagę. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

Kierowco:

  • Poruszaj się z prędkością, która zapewnia panowanie nad pojazdem oraz jest dostosowana do natężenia ruchu i obowiązujących limitów prędkości.
  • Dostosuj technikę jazdy do panujących na drodze warunków atmosferycznych.
  • Zwolnij przed przejściem i ustąp pierwszeństwa pieszym znajdującym się na nim lub na nie wchodzącym.
  • Nie wyprzedzaj w rejonie przejścia dla pieszych.
  • Używaj wyobraźni i przestrzegaj przepisów.

Pieszy uczestniku ruchu drogowego:

  • Przed wejściem na jezdnię upewnij się, że bezpiecznie przejdziesz na drugą stronę - rozejrzyj się kilkukrotnie i upewnij, że wszyscy kierowcy cię dostrzegli i ustąpią ci pierwszeństwa.
  • Będąc na środku jezdni, rozejrzyj się raz jeszcze.
  • Nigdy nie wchodź na przejście dla pieszych wprost pod koła nadjeżdżającego pojazdu – samochód się w miejscu nie zatrzyma, a ty odniesiesz poważne obrażenia.
  • Bądź ostrożny i przezorny. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.
  • Bądź widoczny na drodze i dla własnego bezpieczeństwa noś odblaski o każdej porze, nawet na obszarze zabudowanym.