Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do zapoznania się z ofertą przeznaczonych na sprzedaż działek przy ulicach: Perepeczki, Nowowiejskiego, Kanał Kohna i al. Bohaterów Monte Cassino.

Jednocześnie Centrum Obsługi Inwestora informuje, że termin wpłacenia wadium upływa 9 lipca 2021 r. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  - 15 lipca od godz. 10.00.

I. Działka nr 34/20 obręb 150 o powierzchni 1677 m kw. położona w  dzielnicy Śródmieście przy ul. Marka Perepeczki.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka jest położona w obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 1 107 000 zł brutto. Termin wpłacenia wadium w wys. 220 000 zł to 9 lipca 2021 r.

II. Działka nr 90/2 obręb 182 o powierzchni 898 m kw., zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, w którym ostatnio znajdowała się Bursa Miejska, położona w dzielnicy Śródmieście przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a.

  

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UMC – obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej w centrum miasta.

Cena wywoławcza wynosi 1 674 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 330 000 zł to 9 lipca 2021 r.

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia 25 czerwca od godz. 11.00 do 12.00.

III. Działka nr 10/4 obręb 187 o powierzchni 3880 m kw. położona w  dzielnicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna.

  

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka jest położona w obszarze oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 2 700 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 500 000 zł to 9 lipca 2021 r.

IV. Działki nr nr 147/14, 147/15, 147/16, 147/17 i 147/18 obręb 298 o łącznej powierzchni 1766 m kw. oraz działki nr nr 148/12 i 148/16 obręb 298 o łącznej powierzchni 441 m. kw., położone w dzielnicy Stradom przy al. Bohaterów Monte Cassino.

  

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działki są położone w obszarze oznaczonym symbolem 6UH – tereny zabudowy usług i handlu.

Cena wywoławcza wynosi 1 153 000 zł brutto. Termin wpłacenia wadium w wys. 230 000 zł to 9 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod linkiem

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1169525/ogloszenie-dot-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Dodatkowych informacji dotyczących tych nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerami telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29 lub 34 370 78 49.

w galerii poniżej - zdjęcia satelitarne działek