Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Po wieloletniej pracy, swoją działalność zakończyła częstochowska Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Jej członkowie odebrali podziękowania od prezydenta Częstochowy.

Komisja zakończyła pracę w związku ze zmianą przepisów regulujących najem mieszkań komunalnych. W jej skład wchodziło 7 osób: Rzecznik ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz przedstawiciele Rady Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorów sądowych i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Do zadań SKM należało opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy przy tworzeniu rocznych wykazów osób zakwalifikowanych.

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk pogratulował członkom komisji długoletniej pracy na rzecz mieszkańców oraz wręczył im podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i poświęcenie w niełatwej pracy związanej z oceną sytuacji życiowej, losowej, materialnej osób ubiegających się o mieszkanie komunalne.

Członkami komisji byli: Ewa Lewandowska (przewodnicząca, przedstawicielka Rady Miasta), Barbara Gieroń (wiceprzewodnicząca, przedstawicielka Rady Miasta), Maria Księżyk (sekretarz, przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie), Dorota MajeR (przedstawicielka Rady Miasta), Katarzyna Boryś (przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), Halina Jaros (przedstawicielka  kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Częstochowie), Tomasz Tyl (rzecznik Osób z Niepełnosprawnością).

W galerii znajdują  się zdjęcia ze spotkania prezydenta z członkami komisji.