Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Trwa montaż 160 nowych parkomatów, instalowanych na terenie częstochowskiej strefy płatnego parkowania. Miejski Zarząd Dróg przygotował film instruktażowy ukazujący zasady korzystania z urządzeń.

Zgodnie z zapowiedziami wykonawcy, uruchomienie wszystkich sztuk, wraz z możliwością dokonywania transakcji bezgotówkowych oraz z aktywacją pozostałych funkcjonalności systemu, planowane jest najpóźniej od 17 maja.

Źródło informacji: MZD