Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Oferty złożone w konkursie na kandydata na dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza będą rozpatrzone do 31 lipca.

Prezydent Miasta Częstochowy informuje o przesunięciu do dnia 31 lipca 2021 r. terminu rozpatrzenia ofert złożonych w procedurze konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z siedzibą przy ul. Kilińskiego 15.