Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Rozpoczęła się przebudowa chodnika oraz nawierchni jezdni przy ulicy Witosa. Prace remontowe potrwają do końca czerwca.

Przebudowa dotyczy m.in. rozbiórki obecnej nawierzchni (wraz z parkingami), wykonania podbudowy, ułożenia nowych krawężników i oberży betonowych, wykonania nowego chodnika z kostki brukowej, wykonania miejsc postojowych, remontu cząstkowego nawierzchni chodników i zjazdów po wymianie krawężnika, wykonania oznakowania, wymiany wpustów ulicznych i prac inwentaryzacyjnych. Koszt remontu to ponad 740 tys. zł, z czego 560 tys. pochodzi z budżetu Miejskiego Zarządu Dróg, a 180 tys. ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej Północ.
Teren rozpoczynającej się właśnie inwestycji odwiedził w poniedziałek prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wraz z p.o. dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Joanną Holi-Sosnowską.