Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W Wielką Sobotę, w ramach akcji „Śniadanie wielkanocne”, najbardziej potrzebujący mieszkańcy otrzymali świąteczne paczki przygotowane przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”. Ich rozwiezieniem zajmowali się częstochowscy strażnicy miejscy.

Akcja „Śniadanie Wielkanocne” to działania charytatywne realizowane od kilku lat przez Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”. Fundacja Chrześcijańska Adullam przygotowała kilkaset paczek wielkanocnych dla starszych, schorowanych i samotnych. Osobom, które nie mogły odebrać paczki osobiście, produkty spożywcze i potrawy wielkanocne dostarczyli strażnicy miejscy.