Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg przygotowuje harmonogram pozimowego oczyszczania ulic, chodników i dróg rowerowych na terenie Częstochowy. Proces obejmie ulice we wszystkich dzielnicach miasta.

W minionym sezonie zimowym utrzymanie 650 km dróg na terenie miasta okazało się bardzo kosztowne. Środki przeznaczone przez częstochowski MZD na akcję od listopada do końca marca wyniosły ok. 13,9 mln zł. To w przybliżeniu blisko 12 mln zł więcej niż w analogicznym czasie rok wcześniej. Co oczywiste na taki wzrost wpływ miała przede wszystkim surowa aura, która dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymagała zlecania zdecydowanie większej liczby wyjazdów floty specjalistycznego sprzętu firmy wykonawcy do zimowego oczyszczania miasta.

Obecnie przygotowywany jest harmonogram pozimowego oczyszczania ulic, chodników i dróg rowerowych na terenie Częstochowy. Proces usuwania zanieczyszczeń pozostałych po zimie rozpocznie się od centrum miasta i w kolejnych dniach będzie docierał do kolejnych rejonów. Przedsięwzięcie to będzie prowadzone równolegle do podobnych działań realizowanych przez Centrum Usług Komunalnych, które rozpoczęło już proces sprzątania na peronach przystankowych w Częstochowie.

Wraz ze stałą poprawą aury służby MZD rozpoczęły też koordynację remontów cząstkowych na drogach asfaltowych i wyrównywanie dróg gruntowych w miejscach, gdzie zima pozostawiła po sobie ubytki w nawierzchniach. Proces ten będzie postępował w różnym natężeniu i w różnych częściach miasta - przez całą wiosnę.

Wiosennymi porządkami na ulicach Częstochowy objęte będą także wszystkie wiaty na przystankach autobusowych i tramwajowych. Naprawa, konserwacja i oczyszczanie 438 wiat rozpocznie się także wiosną, po Wielkanocy, tuż po zakończeniu procedury, która wyłoni wykonawcę stosownych prac. Proces ten zostanie powtórzony jesienią. 

Po zakończeniu wszystkich zadań możliwe będzie określenie kosztów, jakie z budżetu Miejskiego Zarządu Dróg zostaną finalnie przeznaczone na wiosenne porządki w Częstochowie.

Źródło informacji MZD