Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia miłości, spokoju i wzajemnej życzliwości dla wszystkich policjantek i policjantów oraz pracowników cywilnych składa inspektor Dariusz Atłasik.

Komendant Miejski Policji w Częstochowie inspektor Dariusz Atłasik wraz ze swoimi zastępcami – młodszym inspektorem Mariuszem Strzeleckim i podinspektor Grażyną Dudek życzy, by ten czas napełniał serca miłością, spokojem i wzajemną życzliwością. By tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego była początkiem nadziei i pokoju oraz przezwyciężyła wszelkie trudności, stając się źródłem radości.