Mieszkańcy oraz firmy zainteresowane współtworzeniem lokalnej gospodarki niskoemisyjnej w Częstochowie, mogą zgłaszać realizowane bądź planowane przedsięwzięcia związane z ograniczaniem zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Ankiety, związane z tworzeniem miejskiego planu gospodarki niskoemisyjnej, przyjmowane są do 20 kwietnia.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Częstochowy na lata 2021-2040” to dokument, który koncentruje się na kształtowaniu i wdrażaniu lokalnej gospodarki niskoemisyjnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w wyniku realizacji działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych (na podstawie zawartej umowy wykonawcą planu jest firma Energoekspert Sp. z o.o. z Katowic).

Do prawidłowej realizacji i zaplanowania działań na terenie miasta, konieczne jest pozyskanie odpowiednich informacji dotyczących konkretnych przedsięwzięć związanych z ograniczaniem zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym Prezydent Częstochowy zwraca się z prośbą o udział w ankiecie dotyczącej takich projektów wszystkich zainteresowanych wdrażaniem lokalnej gospodarki niskoemisyjnej:
- właścicieli zasobów mieszkaniowych (wielo i jednorodzinnych),
- podmiotów gospodarczych i obiektów usługowych,
- przedsiębiorstw energetycznych.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny w załączniku) i przesłanie go na adres mailowy, wskazany w jego treści.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 kwietnia.

Ujęcie przyjętego do realizacji zadania w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Częstochowy na lata 2021-2040” stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla  tego działania w ramach opracowywanej nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 z funduszy europejskich.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z firmą Energoekspert Sp. z o.o.:

Natalia Jakubowska tel. (32) 351-36-83, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Szawracka tel. (32) 351-36-86, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Miasta Częstochowy:

Artur Jacewicz tel. (34) 37 07 616, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości zużycia energii i określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych, jako bazy wyjściowej dla opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy na lata 2021-2040”.


Źródło informacji: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM