Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W najbliższy wtorek 24 listopada w województwie śląskim zostanie przeprowadzony test syren alarmowych. Będzie się odbywał w godzinach 9.00-13.00.

Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren w poszczególnych powiatach województwa, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Trening zostanie przeprowadzony w sposób dynamiczny - co oznacza, że może być realizowany również w Częstochowie. W takim przypadku będzie nadawany sygnał alarmowy oznaczający odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.