Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Wzrasta ilość zakażeń koronawirusem w Polsce, także w Częstochowie. Coraz więcej osób ma objawy infekcji COVID-19, coraz więcej też dowiaduje się o dodatnim wyniku testu. O tym co robić w takich sytuacjach informuje sanepid.
 
Jeśli masz objawy infekcji m.in.: gorączkę, kaszel, odczuwasz duszność lub straciłeś węch, smak i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem, nie idź do pracy, pozostań w domu i umów telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza POZ.
 
Jeżeli lekarz POZ skieruje Cię na test - zawiadom pracodawcę. Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik otrzymasz zwolnienie lekarskie.
 
Badanie - wymaz z nosogardła - możesz wykonać w punkcie, których listę można znaleźć tutaj
W Częstochowie działają dwa takie punkty – jeden w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P. przy PCK 7, drugi, organizowany przez Gyncentrum Sp. z o.o., przy ul. Mickiewicza 12, na parkingu Miejskiego Szpitala Zespolonego (parking pracowniczy z tyłu budynku).
 
Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie EWP, dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym Policji, służb sanitarnych. Wynik badania będzie również dostępny dla Twojego lekarza POZ w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla Ciebie na Internetowym Koncie Pacjenta.
 
Lekarz POZ poinformuje Cię o wyniku badania. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony lekarza POZ, skontaktuj się z przychodnią, w której zlecono Ci badanie.
 
Jeśli robiłeś badanie komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni to nie wychodź z domu. Umów telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ.
 
Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu czy też twój stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych i zostaniesz skierowany do szpitala. W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w domu, lekarz może skierować Cię do izolatorium.
 
Jeżeli lekarz skierował Cię do odbywania izolacji w warunkach domowych, to przekaże tę informację systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli jesteś osobą pracującą powinieneś otrzymać również zwolnienie lekarskie.
 
Po pojawieniu się tej informacji w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpoczyna procedurę:
  • zostaniesz poproszony o sporządzenie listy osób, z którymi ostatnio kontaktowałeś się – Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie  dochodzenie epidemiologiczne, 
  • możesz zostać poproszony o odpowiedzi na inne ważne w dochodzeniu pytania.
Na osoby, z którymi miałeś kontakt może zostać nałożona 10-dniowa kwarantanna, jeżeli charakter tego kontaktu niósł ryzyko przeniesienia zakażenia (tzw. bliski kontakt). Pozostałe osoby z kontaktu zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym. 
 
Natomiast w każdym przypadku odbywania przez Ciebie izolacji w domu, kwarantanną zostaną objęte osoby, które z Tobą zamieszkująjeśli są zatrudnione powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie, co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego. W przypadku wątpliwości ze strony pracodawcy może on zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 
Konieczne jest zainstalowanie aplikacji „Kwarantanna domowa” - aplikację pobierzesz z App Store lub Google Play, po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu.
 
Po 10 dniach, jeżeli nie masz objawów, zostajesz automatycznie zwolniony z izolacji domowej. Jeśli objawy utrzymują się - poinformuj lekarza. Lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu wobec Ciebie.
 
Przestrzegaj zasad związanych z odbywaniem izolacji i zadbaj, aby były przestrzegane przez osoby, które z tobą mieszkają i są skierowane do izolacji (w przypadku wyniku dodatniego) lub kwarantanny (w przypadku bliskiego kontaktu z osobą dodatnią).
 
W przypadku pojawienia się niepokojących objawów niezbędny jest kontakt z pogotowiem ratunkowym. W takiej sytuacji zadzwoń na numer 999 lub 112, poinformuj o tym, że jesteś w izolacji domowej lub kwarantannie.
 
Z wykorzystaniem informacji Głównego Inspektora Sanitarnego