Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

„Bezpieczeństwo bez barier” to akcja której głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością i zwrócenie uwagi społeczeństwa na trudności na drodze, z którymi się borykają. Pośpiech, brak zachowywania ostrożności, a także łamanie przepisów o ruchu drogowym sprawiają, że osoby te szczególnie narażone są na niebezpieczeństwa na drodze.

Pełnosprawni uczestnicy ruchu drogowego często zapominają, iż w ruchu drogowym uczestniczy również grupa osób nie w pełni sprawnych ruchowo, z ograniczeniami sensorycznymi, zmysłowymi, intelektualnymi, a także osoby starsze. Pośpiech, brak cierpliwości i wrażliwości, brak zachowywania ostrożności, a także łamanie przepisów o ruchu drogowym sprawiają, że osoby te szczególnie narażone są na niebezpieczeństwa na drodze ze strony sprawnych uczestników ruchu.

W ramach trwajacej kampanii policjantki z ruchu drogowego m.in. prowadzą działania profilaktyczne w formie kolportażu ulotek oraz plakatów, rozmawiają z mieszkańcami naszego miasta i informują o założeniach kampani. Podczas obsługi zdarzeń drogowych funkcjonariusze ruchu drogowego również promują akcje wręczając uczestnikom broszury informacyjne.

Pamiętajmy, że każdy uczestnik ruchu powinien czuć się na drodze bezpiecznie.

  • policjant przy radiwozie na podszybiu ulotki
  • policjantka rozmawia z kobietą w tle radiowóz