Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Profilaktycy z częstochowskiego wydziału prewencji uczestniczą w zajęciach szkolnych, żeby przypominać o bezpieczeństwie. Tym razem zorganizowali cykl zajęć online dla szkół, podczas których przestrzegają przed zagrożeniami związanymi z epidemią koronawirusa. Podczas zajęć z częstochowską policją uczniowie i nauczyciele mogą dowiedzieć się na czym polega reżim sanitarny i jak się zachowywać w życiu codziennym, by nie zarazić się wirusem SARS-CoV-2.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie rozpoczęli akcję profilaktyczno-edukacyjną "Szkoła bez wirusa". Jej celem jest podniesienie świadomości zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz dorosłych jakie zagrożenia niesie za sobą nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny w dobie pandemii. Policjanci prowadzą zajęcia online w placówkach oświatowych na terenie miasta i powiatu częstochowskiego.
Podczas wirtualnych spotkań uczniowie i nauczyciele mogą się dowiedzieć jak powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym dzięki:

  • częstemu i prawidłowemu myciu rąk,
  • zasłanianiu usta i nosa podczas kichania i kaszlu,
  • unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,
  • utrzymywaniu dystansu podczas przerwy między zajęciami.