Wkrótce rozpocznie się szczyt pielgrzymkowy, związany z obchodami Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak co roku, miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe i drogi ewakuacji. Plan będzie obowiązywał od 31 lipca do 15 sierpnia.

I. ZASADY ZABEZPIECZENIĄ MEDYCZNEGO

1. Pielgrzym z podejrzeniem koronawirusa trafia do Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15.

2. Pielgrzym bez podejrzenia koronawirusa trafia do Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Bony 1/3.

3. W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:

- telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: (34) 370-21-70, (34) 370-22-70

- telefon do izby przyjęć MSZ ul. Bony 1/3 (34) 370-26-40, (34) 370-26-41.

4. W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko – pielęgniarskiej, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2.

5. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

6. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zapewni:

1) w dniu 14 sierpnia

- od godziny 9:00 – zabezpieczenie wejścia pielgrzymek – karetka stacjonująca w Zespole Ratownictwa Medycznego przy ul. Kilińskiego 10;

- od godziny 12:00 jedna karetka zlokalizowana w alei Sienkiewicza do zakończenia uroczystości ok. godziny 22:00;

2) w dniu 15 sierpnia od godz. 10:00 do zakończenia uroczystości:

- dwie karetki zlokalizowane w pasażu Biskupa Bareły.

7. W przypadku wystąpienia u pielgrzyma niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem medycznym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie jej od innych.

Na miejsce izolacji zostały wyznaczone:

1) Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie

2) przygotowane pomieszczenia na Jasnej Górze

8. Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810.

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ - PASAŻ BISKUPA BAREŁY

II. MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR oraz MZDiT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu przygotuje parkingi do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego.

Dostępne będą parkingi przy ul. Oleńki oraz przy Rynku Wieluńskim

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

a) ul. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),

b) ul. Kubiny.

III. ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

Od 10 sierpnia ustawionych zostanie 27 przenośnych kabin WC z umywalkami:

— na zieleńcu przy ul. Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni PEGAZ) – 4 kabiny,

— na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową (przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP) – 3 kabiny,

— przy Kościele pw. św. Jana Dukli ul. Mirowska 51/59 – 2 kabiny,

— na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Marconiego – 2 kabiny,

— na parkingu przy ul. Sikorskiego - 2 kabiny,

— od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) - 8 kabin,

— przy pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 6 kabin.

Spółdzielnia Socjalna "Jasne, że zmiana" w celu ograniczania rozpowszechniania się wirusa i zapewnienia higienicznych warunków realizacji pielgrzymki zapewni dezynfekcję przenośnych kabin WC znajdujących się na błoniach jasnogórskich w zakresie czyszczenia powierzchni, z którymi stykają się pątnicy (m.in. klamek, kranów z wodą, dozowników).

Ponadto w dniach 11-15 sierpnia zapewni dezynfekcję koszy i miejsc odpoczynku dla pielgrzymów i mieszkańców (ławeczki) w ciągu alei Najświętszej Maryi Panny oraz alei Sienkiewicza.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zapewni w dniach 11-15 sierpnia zamiatanie oraz polewanie wodą ciągu alei Najświętszej Maryi Panny wraz z aleją Sienkiewicza.

IV. ZADANIA SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

1. Straż Miejska w dniach 11 – 15 sierpnia br. zapewni drożność pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej.

2. Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewnią bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

— telefony: 997, (34)369-12-55, 34 369-12-66, 34 369-19-97 fax: 34 369-12-44;

5. Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie

- całodobowy dyżur – tel. 34 378 51 01, 34 378 51 02.

— telefony: (34)378-51-01 (102); fax. (34)378-51-03